Wat verstaat World of Dinos onder de definitie huishouden?

World of Dinos defineert een huishouden als een groep mensen die op hetzelfde adres woont en onder hetzelfde dak leeft.